O kancelarii

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną i doradztwem dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą we wszelkich formach prawnych. Kancelaria jest spółką trzech radców prawnych i utworzona została jako kontynuacja kancelarii prawnej Wiktora Blumesa. Przez ponad 17 letni okres funkcjonowania Kancelaria uzyskała ugruntowaną pozycję na rynku usług prawnych a osoby ją tworzące odpowiednie doświadczenie zawodowe i szacunek klientów. W tym czasie przeprowadziliśmy ponad 5000 spraw sądowych i egzekucyjnych, utworzyliśmy kilkadziesiąt spółek prawa handlowego, pomagaliśmy w przygotowaniu i realizacji kilkudziesięciu inwestycji deweloperskich i produkcyjnych. Prowadzimy szkolenia z różnych dziedzin prawa dla naszych klientów i osób trzecich, we współpracy z Rzeczpospolitą publikujemy artykuły na tematy prawne.Kancelaria działa na terenie całego kraju a do jej stałych klientów należą podmioty z różnych branż i regionów Polski. Kancelaria współpracuje stale z biurem doradców podatkowych, notariuszem oraz komornikami na terenie całej Polski. Pozwala to zaoferować klientom szeroko pojętą obsługę prawną, konsultacje w dziedzinie podatkowej i finansowo-księgowej oraz szybką i skuteczną egzekucję zasądzonych na rzecz klientów należności. Najlepszym dowodem naszego profesjonalizmu i zaangażowania jest dla nas to, że są z nami wciąż ci klienci, którzy zaufali nam dziesięć czy nawet kilkanaście lat temu. Prowadzimy ich bieżącą obsługę a oni doceniają pewność naszego doradztwa i możliwość skorzystania z naszej pomocy w każdej sprawie. Inni wybierają nas ze względu na nasze doświadczenie procesowe i to, że za wszelką cenę dążymy do wygranej. Dla zapewnienia odpowiedniej jakości i pewności obsługi gwarantujemy wykonywanie wszelkich czynności obsługi prawnej i zastępstwa procesowego wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia radcy prawnego.

Do naszych osiągnięć i sukcesów należą między innymi:

  1. Przeprowadzenie procesu rozliczenia długu spółki giełdowej poprzez przeniesienie na zabezpieczenie a następnie sprzedaż pakietu większościowego akcji polskiej huty
  2. Przeprowadzenie skutecznej windykacji wielomilionowej należności wobec polskiej stoczni przy bezskutecznej egzekucji wszystkich pozostałych jej wierzycieli
  3. Stworzenie autorskich, nie stosowanych w Polsce skutecznych sposobów zabezpieczenia wierzytelności
  4. Przeprowadzenie z sukcesem 3 postępowań w zakresie restrukturyzacji spółek prawa handlowego zakończonych zatwierdzeniem układu z ich wierzycielami
  5. Utworzenie grup kapitałowych spółki matki i spółek zależnych w działalności deweloperskiej i usługowej
  6. Przeprowadzenie przekształceń spółek prawa handlowego, debiutujących następnie na Giełdzie Papierów Wartościowych
  7. Kompleksowy audyt i realizacja kilkudziesięciu wielomilionowych transakcji w zakresie obrotu nieruchomościami
  8. Zakończenie sukcesem ponad 30 precedensowych spraw sądowych, w tym kilkunastu w Sądzie Najwyższym
  9. Zakończenie sukcesem kilkunastu spraw w zakresie odpowiedzialności posiłkowej członków zarządów spółek kapitałowych oraz w zakresie ich odpowiedzialności z art. 299 ksh

Dajemy gwarancję rozwiązania każdego problemu w najlepszy sposób. Obsługa prawna prowadzona jest w języku polskim i angielskim.