Kredyty we frankach to również problem przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z kredytu frankowego w sporze z bankami nie korzystają z takiego wsparcie jak konsumenci.

Continue reading…


Jak firma może uzyskać rekompensatę od przestępcy

Są proste środki prawne, które pozwalają na zasądzenie na rzecz pokrzywdzonego, np. przedsiębiorcy odszkodowania od oskarżonego, który jest także jego dłużnikiem. Możliwe jest dochodzenie swoich pieniędzy na drodze zwykłego powództwa cywilnego lub złożenie wniosku o naprawienie szkody. Który sposób jest lepszy?

Continue reading…


Jak naprawić skutki wadliwego reprezentowania spółek

O ile prawo prowadzenia spraw spółki przysługuje każdemu członkowi zarządu, to warunki reprezentowania spółki określane są w kodeksie formalnie, i wymagają rygorystycznego przestrzegania.

Continue reading…


Ile kalorii ma alkohol – nowe dane na etykietach napojów alkoholowych

W przypadku opakowanych środków spożywczych, w tym alkoholu, obowiązkowe informacje na ich temat muszą znajdować się bezpośrednio na opakowaniu lub na załączonej do niego etykiecie. Nie dotyczy to wartości odżywczej, w przypadku alkoholu, ale może się to zmienić.

Continue reading…


Naruszenie prawa znaku

Jeśli używanie przez osobę trzecią znaku towarowego nie wpływa negatywnie na którąkolwiek z jego funkcji, to nie można mówić o naruszeniu prawa do znaku, któremu jego właściciel może się sprzeciwić. Szczególnego znaczenia w kontekście reklamy wykorzystującej słowa kluczowe nabiera funkcja wskazania pochodzenia i reklamowa znaku.

Continue reading…


Spółka bez zarządu – co się stanie, gdy zarząd nie zostanie wybrany

Niezbędnym organem spółki kapitałowej jest zarząd posiadający kompetencje do prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej. Powołanie zarządu jest konieczne do zarejestrowania spółki. Co się stanie, gdy nowy zarząd nie zostanie wybrany.

Continue reading…


Umowa-zlecenie: zmiany w wynagrodzeniu minimalnym

Przedsiębiorca powinien pamiętać o ryzyku, jakie niosą dla relacji cywilnoprawnej między zleceniodawcą a zleceniobiorcą – beneficjentem wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. zmiany przepisów o wynagrodzeniu minimalnym. Jak można je ograniczyć?

Continue reading…


Upadłość firmy, a zaległe składki do ZUS

Za egzekucję bezskuteczną Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje każde postępowanie upadłościowe dłużnika, które nie doprowadziło do zaspokojenia z masy upadłości uprzywilejowanej wierzytelności o zapłatę składek. Jakie są konsekwencje takiego stanowiska?

Continue reading…