Szkolenia

  • 1. Odpowiedzialność członków zarządów spółek kapitałowych.
  • 2. Umowy w obrocie gospodarczym.
  • 3. Skuteczne zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym.
  • 4. Weksle w praktyce obrotu gospodarczego.
  • Skontaktuj się z nami